הדפסה 

ירושלים - מזמור לדוד

גלעדי פינת אפרתה
ירושלים,מחוז ירושלים
ישראל 


8 בבוקר כל יום

Contact

אישה יכולה לומר קדיש יחד עם גבר.

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים