הדפסה 

עמק המעיינות - ונרוממה שמו יחדיו , מניין שיתופי

בבית המדרש של /"קדמה/"
Ein HaNatziv,
ישראל 

054-5640989 (הילה אונא)
תפילות שחרית בראשי חודשים

אמירת קדיש על ידי אשה לבד.

מניין שיתופי

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים.