הדפסה 

ירוחם - אפיקים בנגב

הרמב/"ם
ירוחם,
ישראל 


שחרית בחול 6.00, שבת 8.15 בחורף 8.30 בקיץ

אישה יכולה לומר קדיש עם גבר.

מניין רגיל

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים וגם בקומה מעל.