29.03.18 - למעלה מ60 סלי מזון חולקו לשורדות זנות

בראשית חודש ניסן השיקה "קולך" יחד עם קואליצית הארגונים הדתיים למאבק בזנות קמפיין קמחא דפחסא אינטרנטי למען נשים בתהליכי שיקום מזנות. בפחות מעשרה ימים גויס סכום שאפשר לנו לקנות למעלה מ60 סלי מזון עבור נשים שורדות זנות. תודה לכל מי שתרמו לטובת לפרויקט.

התווים שנרכשו הועברו לעמותות סיוע שונות לנשים בזנות - "סלעית", "המכל-לה" ו"לא עומדות מנגד", אשר חילקו אותן לנשים עצמן בירושלים, בתל אביב ועוד. 

תודה לכל מי שנרתמ/ה למבצע קמחא דפסחא של קולך - פורום נשים דתיות ושלקואליצית הארגונים הדתיים למאבק בזנות בזכותכן/ם חולקו למעלה מ60 תווים לסלי מזון לנשים שורדות זנות באזור ירושלים והמרכז. 
תודה לחברות מארגוני סלעית - סיוע לנשים במעגל הזנות, המכללה לא עומדות מנגד - מסייעות לנשים במעגל הזנות על הסיוע המדהים שלהן ביום יום ועל חלוקת התווים. אתן עושות עבודת קודש יומיומית. שיהיה לכולן/ם פסח שמח!