Avatar

ד"ר ברנדה בקון

Articles

סיפור המילדות בגאולת מצרים  מהוה תיקון לשיעבוד האישה בעקבות החטא בגן העדן. גאולת מצרים בכללה היא אופציה לסדר עולמי חדש המבוסס על חברה שבה שולט הצדק.