Avatar

דניאל פוירשטיין

Articles

לומדי ולומדות הדף היומי פגשו את הסיפור לפני כמה ימים. דניאל פוירשטין מבקש לקרוא בו קריאה חדשה.על הבדלים בין אנרגיה גברית לאנרגיה נשית ועל עשית שלום ביניהם.