Avatar

אסתר פישר

Articles

ימי הולדת, הן של אדם, הן של מוסד והן של אומה, הם זמן לחשבון נפש: מה עשינו עד כה ומה עוד נותר לעשות? זהו, אמנם, זמן לחגוג ולהתגאות על הישגים קיימים, אך בו-בזמן גם לסמן הישגים נוספים ולחתור אליהם. כך, כאמור, עולה גם מהפיוט "דיינו", אותו אנו קוראים מדי שנה בליל הסדר.