Avatar

אסתי בן דוד

Articles

בסניף קולך-רמות התקיים לאחרונה ערב עיון ודיון על אימהות רווקות דתיות. חברתנו אסתי בן דוד מדווחת על הערב ועל השאלות, הדילמות והתובנות שעלו בו.