Avatar

חנה כהן-תבור

Articles

לכבוד התורה ולכבוד שבועות, השנה החלטתי להאיר את החיובי בחיינו. למן היום הראשון בספירת העומר התמקמתי בתפישה כי אני סופרת בכדי להתכונן לזמן מתן תורה. חנה כהן-תבור מתכוננת לשבועות