Avatar

צוות מיזם חנה המכבית

Articles

בעקבות מחקר עצמי, נוצרה השערה חדשנית על האישה שחוללה את נס חנוכה. בטקסי הדלקת נרות חגיגיים בכיכרות בירושלים השנה - הושר לראשונה הבית הנוסף לשיר "מעוז צור" המספר על המכבית האמיצה. זהו פרסום ראשון למחקר ששופך אור על הגיבורה הנסתרת.