Avatar

קרן מילר

Articles

הסוגיה המעניינת בפרשית נזיר היא השאלה כיצד התורה מתייחסת אל הנזיר: האם יחסה הוא חיובי ומעודד או שלילי. ההתלבטות עולה כבר מקריאת הפסוקים עצמם, ומתעצמת בבחינת יחס הפרשנים לתופעה זו.