Avatar

Kolech Team

Articles

על הפרויקט שבת דורשות טוב הינה יוזמה של ארגון קולך בשיתוך מת"ן, מדרשת עין הנצי"ב, מדרשת לינדנבאום, ישיבת דרישה בראש צורים, בית מדרש הראל וארגון רבני בית הלל. מהות השבת הי אלחבר בין קהילות לבין למדניות המתארחות ביישובים ברחבי ארץ, ומעבירות שיעורים לכלל הקהילה. שבת "דורשות טוב" שמה זרקור של השתתפותן של נשים...

מאמרים וסרטונים על דורשות טוב מתשע"ו-תשע"ט

קהילות טורינו ומילנו, בגרסת בית מדרש מתן

טקס בת מצווה בגרסת בית מדרש מתן

מאת ד"ר רבקה בן-ששון

מאת ד"ר יעל לוין תפילות לנער לפני הגיוס

מאת ד"ר יעל לוין תפילות לנערה המתגייסת

מאמרים נוספים...