Avatar

ארגון קולך

Articles

כנס "מגדר וזהות יהודית" באוניברסיטת בר אילן יתקיים ב2-3 ביוני. להלן התוכנית המלאה.

כנס "קולך" 2007.

אנו מביאים מספר תקצירים של מושבים ביום השני של כנס קולך. מצפים לראותכם...

לפניכם מספר תקצירים של מושבים ביום הראשון לכנס קולך. נשמח לראותכם בשני הימים של הכנס.