Avatar

פרופ' מרגלית שילה

Articles

על אסתר קיילנגולד, חיילת דתית שהשתתפה ונהרגה בקרב האחרון על העיר העתיקה בתש"ח.

רצונה של אשה יהודיה לחיות בפרישות ולנהוג מנהגי גבר נתפס בעיירתה  כמהלך על-טבעי ולא מקובל. המבוכה בלודמיר לנוכח נערה המסרבת לחיות חיי אישות היתה רבה והמוצא לכך היה אחד - עלייה לארץ ישראל. האם עלייתה לארץ ניזומה על ידה, או האם היתה זו יוזמתה של החברה החסידית שקצה באשה שאיימה על גבולות המגדר?