Avatar

Omer Kolech

Articles

ההלכה חייבת למצוא דרכים יצירתיות יותר לפתור את בעיית מסורבות הגט שהיא כל כך צפויה מראש בימים בהם מקרי הגירושין מתרבים. זאת היא חובתם ואחריותם של גדולי הדור.

A collection of midrashim for the seder written from the perspective of women. Edited by Nechama Weingarten-Mintz and Tamar Biala.

הגדרה מילונית: חֵרוּת- חופש, ההפך מעבדות

בעקבות ההגדה בעריכת נחמה וינגרטן-מינץ ותמר ביאלה

על פסח שני, המלמד על עניין התחשבות במיעוט - כתכונה אלוהית, ועל בני האדם המחויבים ל"והלכת בדרכיו".נכתב על ידי תמר גן-צבי ביק ודינה ברמן.

בערב יום השואה אני מתייחדת עם כל משפחתי הענפה אשר נגדעה בידי הצורר הנאצי ועוזריו. צפורה נאמן הביאה: דר´פנינה מיזליש.

מרים נשמרת בתודעתנו כנביאה ומנהיגה אולם המסר מסיפורה הוא: "הישמרי לך".

הציור "אסתר עומדת לפני אחשוורוש" מושפע מקורות חייה של הציירת ארטמיסיה ג´נטילצ´י (המאה ה-17), שחוותה בצעירותה ניצול ואונס,  והפכה לפורצת דרך. נכתב ע"י דינה ספראי, נירה נחליאל וענת קוטנר.

אסתר היתה זקוקה לזעזוע חיצוני ש"יכה" בה, יערער את עולמה, ויעורר אותה לפרוץ את הגדרות החברתיים הנורמטיביים. נכתב ע"י רבקה לוביץ, דינה ספראי ונירה נחליאל

"קולך בהתבוננות פנימה – עם הפנים לעתיד" – זו הייתה כותרתו של מפגש החברות שנערך ביום ראשון, ו´ בתמוז (2 ביולי), במלון "אריאל" בירושלים. למפגש היו כמה מטרות: דיווח על הנעשה בארגון, דיון על דרכי הפעולה בעבר ובעתיד, אישור המאזן הכספי, ובעיקר בחירות לוועד מנהל חדש שיוביל את "קולך" בשנים הבאות.

מאמרים נוספים...