Avatar

אורית שרבט

Articles

מרד – האם טוב או רע הוא? האם אדם שאינו מסכים למסגרות המקובלות  יכול להביא כליה או חידוש והצלה?קשה לשייך את המושג מרד למהות טובה או רעה, והיסטוריית  בני ישראל על גלגוליה הינה הראייה לכך.