Avatar

פנינה גפן

Articles

אם בעבר הנחלת התורה היתה זכותם הבלעדית של גברים, הרי שבשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת של נשים מלומדות שמרביצות תורה ברבים, ולא רק ברבות.

יותר מאלפיים אשה ואיש פקדו את שני ימי כנס קולך, המספר הגדול ביותר של משתתפים עד כה, בכנסי קולך. מספר האנשים אינו היחיד שגדל - נוכחותן של נשים צעירות גדלה מאד, יותר גברים ויותר נשים מיש"ע ומן הפריפריה חברו לחברות הארגון הוותיקות.