Avatar

ריקי שפירא רוזנברג

Articles

דברים שנאמרו בסיום הערב "לא תעמוד על דם רעך" שנערך לקראת פרשת אחרי מות-קדושים התשע"ג.

תיקון החוק למניעת הטרדה מינית, כך שיכלול גם יחסי מרות בין סמכות רוחנית לתלמיד, נכנס למסלול החקיקה בכנסת. עו"ד ריקי שפירא, מיוזמות התיקון, מסבירה את מהות התיקון וחשיבותו.

כארגוני נשים עלינו להתאחד ולצאת מיד במאבק נגד הצעת חוק מסוכנת זו,  העשויה להרע עוד יותר את זכויותיהן של נשים בדיני נישואין וגירושין בישראל. החלק בהצעה הקובע כי תביעות נזיקין בין בני זוג יהיו בסמכותו הייחודית של ´בית הדין הרבני´ ויידונו לפי דין תורה,  פוגע גם בנשים שחתמו על הסכמי ממון והסכמי קדם...