Avatar

הרב ד"ר רונן לוביץ

אודותיי:
רב היישוב ניר עציון, מלמד במכללה האקדמית "שאנן" ובאוניברסיטת חיפה. בעל תואר ראשון בפילוסופיה כללית ויהדות, תואר שני במדע הדתות ותואר שלישי במחשבת ישראל. חבר בארגון רבני בית הלל ומכהן כנשיא תנועת נאמני תורה ועבודה.
Articles

רבים בציבור הדתי מוטרדים כיום משרשרת מקרים של הטרדות מיניות או חדשות להטרדות מיניות שנחשפו בתקשורת והם המטרידים הינם חובשי כיפות. היה מקום לצפות לכך שאורח החיים ההלכתי יהווה מקדם הגנה משמעותי לגברים מפני עבירות מין, ובכל זאת אין פני הדברים כך. הרב רונן לוביץ כותב על אירועי השעה.