Avatar

שלומית פיאמנטה

Articles

הרצון של הקהילה להתייחס לנושאים מורכבים שנחווים כרחוקים ואולי "לא שייכים" אלינו, אחריות ציבורית בשבת "עמה אנוכי בצרה".  זה סיפור קטן על שבת "עמה אנוכי בצרה". פעם, כשעבדתי כעובדת סוציאלית עם נוער בסיכון, גיליתי את החיסרון בעבודה שקרובה לבית. הייתי מגיעה מהעבודה ישר להתייצבות עם חבורת האמהות השלוות...

שלומית פיאמנטה על הפן הפחות נחגג של חג הפסח - מועד הכניסה לארץ ישראל. 

מיהי שלומית בת דברי? מה הקשר שלה ליציאת מצרים? שלומית פיאמנטה בוחנת את הדמות דרך סיפורי המדרשים.