Avatar

תמר ביאלה

Articles

כמו במשתה בחצר אחשורוש. גם אצלנו מוזמנות למסיבות ולתוכניות האירוח נשים, להציג את יופיין. במגילת אסתר שני מודלים נשיים להתמודדות עם התופעות המבישות.

כל עוד אנו חיים בעולם התובע מאיתנו לנהל את חיינו שוב ושוב בין פרידות וחיבורים, עלינו ללמוד מנעמי, מרות ומעורפה על פרידות, התחברות, והסתגלות למרות הקשיים