Avatar

טובה בירנבאום

אודותיי:
טובה בירנבאום היא שליחת ההסתדרות הציונית העולמית (מחלקת התפוצות) בניו יורק, וממורות הישיבה החילונית בינה.
Articles

טובה בירנבאום בוחנת את דמותה של מרים הנביאה ומציעה לנו למזוג כוס מים, כוס חמישית, לכבודה של הנביאה ובארה.