Avatar

אורי אורבך

Articles

כשגברים דתיים רבים, רבים מדי, שומעים טענות נגד המימסד הדתי-רבני, הם חושבים לעצמם: "אוף, נו, שוב הפמיניסטיות האלה". אחרים נושפים: "זה הכל חלק ממסע ההכפשה נגד הציבור שלנו...". אז האם גברים דתיים הם קודם כל שוביניסטים, או קודם כל דתיים? לאורי אורבך יש תשובה ברורה.