Avatar

יפה קלנר-רוזנבלום

Articles

מה נשתנה ליל ראש השנה מכל הלילות? זו כמובן שאלה שאנו רגילים לשאול בליל הסדר. אז מה פתאום אני מעלה אותה בהקשר של ראש השנה? - יפה קלנר רוזנבלום, מייסדת אתר קולך,מספרת על סדר ליל ראש השנה. 

בתפילה להתרחבות ´קולך´ בכל מקום, בעיר ובכפר, בעמק בהר, בצפון ובדרום וגם בתוך המדבר. מילים שנשאה יפה בכנס קולך, תשרי תשע"ד (16/9/13).

כל אחת מאיתנו נמצאת באחת מתקופות חייה בהצטלבות של זמן ומקום, שמחייבת לקחת אחריות לחיינו ולאירועים סביבנו. לעיתים מעורבות זו מחוייבת ביחס לכלל ולהיסטוריה. מדרש אישי על מגילת אסתר.