Avatar

יפה קלנר-רוזנבלום

Articles

יפה רוזנבלום על פרשת כי תישא  

מה נשתנה ליל ראש השנה מכל הלילות? זו כמובן שאלה שאנו רגילים לשאול בליל הסדר. אז מה פתאום אני מעלה אותה בהקשר של ראש השנה? - יפה קלנר רוזנבלום, מייסדת אתר קולך,מספרת על סדר ליל ראש השנה. 

בתפילה להתרחבות ´קולך´ בכל מקום, בעיר ובכפר, בעמק בהר, בצפון ובדרום וגם בתוך המדבר. מילים שנשאה יפה בכנס קולך, תשרי תשע"ד (16/9/13).

כל אחת מאיתנו נמצאת באחת מתקופות חייה בהצטלבות של זמן ומקום, שמחייבת לקחת אחריות לחיינו ולאירועים סביבנו. לעיתים מעורבות זו מחוייבת ביחס לכלל ולהיסטוריה. מדרש אישי על מגילת אסתר.