Avatar

הרב יובל שרלו

Articles

שאלתי היא אישית... אני עתידה להינשא ויש לי מספר שאלות: רציתי לדעת האם יש הקלות בהלכות טהרה לבני זוג שאחד מהם נמצא בצבא וחוזר הביתה לעיתים רחוקות? האם מספיק לקנות מיטה אחת עם שני מזרונים? אשמח לקבל מקורות הלכתיים אם ניתן... תודה מראש!

בתורה אנו קוראים "וגר לא תונה ולא תלחצנו". לדעת ההלכה מדובר באיסור אונאת גר צדק. מהפשט עולה כי הכוונה היא גם לזר, שכן לא גרי צדק היינו במצרים כי אם זרים המתגוררים שם ועל כן נראה שיש חובת הימנעות מאונאת גר הנוגעת לכל זר המתגורר בתוכנו, אם כי היא אינה באותו תוקף של איסור אונאת גר צדק.

על הסוגיה העיקרית הניצבת כיום בפני תורת ישראל היא היחס ל"אחר". מאמר שנכתב בשנת 2007 ורלוונטי יותר מתמיד גם היום. לקראת פסח שני, המצויין כיום הסבלנות הדתית.