Avatar

זהבה פישר

Articles

הקשר בין כלה וחמותה, אלמנה וגואל, המאמין והאל נפרש  במגילת רות כמיזוג מופלא וחריג בין אהבה לחובה.

פרופ´ דניאל בויארין העוסק במיניות של חז"ל, מוצא בברטה פפנהיים מודל לפמיניזם יהודי, חושב שהתפקיד היהודי מחייב השארות בגלות ומשייך את עצמו לנטורי קרתא.

בליל הסדר לפני כשנתיים קראתי למשפחתי עמוד אחד מתוך הספר "חמדת" של טוני מוריסון. ספר זה הוא רומן ריאליסטי נוקב שהסיפור שהוא מספר שזור לבלי הפרד ביסודות פנטסטיים. יחד עם זה הוא גם ספר לימוד  (text book)ראשוני, בסיסי וכמעט בלבדי למי שרוצה באמת לדעת מהי עבדות ומהי חירות.