Avatar

זהרה טרייסטמן

אודותיי:
מנחת קבוצות ומלווה תהליכי ריפוי, יוצרת שיטת 'מיניות מרובדת'. חברה בצוות המיזם "חנה-יהודית המכבית"
Articles

סיפור על אקטיביזם רוחני שהניעה חנה בת מתתיהו כדי להחזיר אור לאינטימיות ואת השלום לקשר המקודש שבין המינים.