Avatar

אהובה קליין

אודותיי:
אמנית ומורה. תושבת פתח תקווה, מתמקדת בעיקר בציורי תנ"ך המשמשים מדרשי תמונה לפסוקים במקרא. בעלת הבלוג בראי התנ"ך. חברה בעמותת אמני פתח תקווה, ומציגה בתערוכות תנ"ך – בארץ ובעולם.
Articles

מה היה טיבו של ליל מכת בכורות? באיזה אופן פרעה חיפש את משה? כיצד התרחשה הגאולה? לפרשת בא

הפרשה מתארת את המכות שניחתו על מצרים, בשל סרבנותו של פרעה לשחרר את עם ישראל. מכת הברד היתה השביעית מתוך עשרת המכות. מה המיוחד במכת הברד? ומהי תגובתו של פרעה לברד היורד על הארץ? אהובה קליין מעיינת בפרשת וארא. 

פרשה זו המסיימת את חומש בראשית מתארת לנו איך יעקב נפרד מבניו בטרם מותו ,כפי שהכתוב מציין: "וַיִּקְרָא יַעֲקֹב, אֶל-בָּנָיו; וַיֹּאמֶר, הֵיאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם, אֵת אֲשֶׁר-יִקְרָא אֶתְכֶם, בְּאַחֲרִית הַיָּמִים.  הִקָּבְצוּ וְשִׁמְעוּ, בְּנֵי יַעֲקֹב וְשִׁמְעוּ, אֶל-יִשְׂרָאֵל אֲבִיכֶם".  ...

פרשה זו מתארת  את המתרחש במצרים מהרגע שיוסף מובא לפני פרעה ומצליח לפתור לו את חלומותיו באופן מדהים!

הפרשה קרויה על שמו של נח - שנבחר על ידי ה'  להמשיך את קיום המין האנושי ,בזמן שהקב"ה גזר גזירה להביא כליה על העולם. בסוף פרשת בראשית נאמר: "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום: וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל  ליבו: ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד -...

אחד הנושאים המרכזיים בפרשת וירא הוא סיפור הפיכת סדום ועמורה. מאמר זה יבחן באיזה אופן ה' הפך את סדום ועמורה-ומה היו התוצאות? "ויזכור אלוקים את אברהם"-מדוע ה' זכר את אברהם?

פרשה זו פותחת את החומש הראשון בתורה בתיאור הבריאה לפרטיה ומספרת גם על גן עדן- מקום משכנם הראשון של אדם וחוה – שבעקבות חטאם גורשו, התיאור של גן עדן מעניין ואף ציורי. מה המשמעות לכך שה' נטע את הגן בעדן? מדוע נחלק הנהר דווקא  לארבעה ראשים ומה טיבם? מדוע ה' מנע את עץ הדעת מהאדם?

מדוע התורה פותחת, דווקא, בשמירת שבת בראש רשימת החגים? הכתוב מדגיש: "בכל מושבותיכם"-מה הטעם לכך? מאין שהמועדים- הם נצחיים? מה המשותף לשבת ומועדים?

מדוע נאמרה פרשת קדושים ב- הקהל? "קדושים תהיו כי קדוש אני"- כיצד ? מהי הסגולה המיוחדת של ארץ ישראל?

במה חשיבותה של ברית המילה? מצוות ברית המילה הוזכרה כבר בפרשת לך- לך, מדוע מוזכרת שוב? מה המיוחד במספר השמיני?

מאמרים נוספים...