Avatar

Einat Barzilay

Articles

מה תעשה אישה שנוהגת להתפלל בכל יום, ולפתע  לא רק בית הכנסת אלא אפילו המרחב הציבורי מזכיר לה שהיא לא נספרת למניין? פרופסור פמלה לאופר יוקוליס כותבת לקולך על תפילה ואפליה בימי קורונה דבר אחד הוא לספור רק גברים למניין. דבר שונה לחלוטין הוא להגדיר בחוק שרק גברים רשאים להתפלל בציבור. כשראש הממשלה הודיע במוצאי השבת האחרונה...

השבת הגענו לפרשה האחרונה של ספר בראשית.  הרעיון שאני מביאה סובב סביב שמות הפרשות של הספר: מבראשית ועד ויחי.