Avatar

Einat Barzilay

Articles

השבת הגענו לפרשה האחרונה של ספר בראשית.  הרעיון שאני מביאה סובב סביב שמות הפרשות של הספר: מבראשית ועד ויחי.     ספר בראשית בא ללמד אותנו על התחלות, בחירות ודרך.  לאן אני הולכת, מה יהיה בעתיד. כל התחלה מתחילה מתוהו ובוהו, כך –כל התחלה יש בה אי ידיעה ברא אלוקים את העולם "והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום...  "נסו...