Avatar

מיכל ברגמן

אודותיי:
פמיניסטית ואמא לשלושה בנים, מנהלת פדגוגית בחינוך המשותף צו פיוס, ועוסקת באומנות יהודית בתאוריה ובמעשה. תושבת מודיעין.
Articles

קיצור קצרצר של תולדות הפמיניזם מבשרות הפמיניזם מתי מתחיל הפמיניזם? האם שרה אמנו הייתה פמיניסטית? ואולי דבורה הנביאה יכולה להתנאות בתואר 'פמיניסטית'? ובכן, נשים חזקות, דעתניות ומשפיעות היו גם לפני היות הפמיניזם, אך הפמיניזם הוא תנועה מודרנית ששינתה את העולם, למרות שלמעשה היא תנועה צעירה מאוד, רשמית מקובל...