Avatar

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

Articles

האם חיובם של נשים וגברים בקריאת מגילה זהה? הרבנית ד"ר מיכל טיקוצי'נסקי סוקרת את נושא הלכות קריאה מגילה על ידי נשים ומציגה את הגישות השונות לקריאה ולברכות לפני ואחרי הקריאה.