Avatar

נעמה אלדר

Articles

מה עוד ניתן לחדש בחג החנוכה? מה בעצם העניין? נעמה אלדר מציעה בית מדרש מיוחד לחנוכה, עם שמונה שולחנות המזמינים לומדים לשמוע, ללמוד ולשאול על החג שכולנו כבר מכירות ויודעות. מי יהיה השולחן המועדף?