Avatar

פרופ' רחל אליאור

אודותיי:
פרופסור אמריטה ומופקדת על הקתדרה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים. עוסקת ביצירה היהודית המיסטית.
Articles

'כמה גדולים מעשי סופרים, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארם אינם מניחים את עבודתם ונוטלים מדמם וכותבים בכתב נפשם ממה שראו עיניהם...' - על עגנון וחג השבועות.

חג הפורים מבטא את עומק תחושת החרדה של קהילות מיעוט נרדפות, לצד השמחה לאיד על כשלון משימת האויבים. שלל המצוות והמנהגים הכרוכים בפורים מבטאים הן את זיכרון הסכנה, הפחד, הרשע ושרירות הלב. פרופ' רחל אליאור על מנהגי החג.

 פורים - מסכות, תחפושות, רדיפות והמרות: בין אסונות לשמחות – מה עוד מסתתר מאחורי קריאת המגילה במרחבי ההיסטוריה?