Avatar

רחל אביישר-לבל

אודותיי:
רמ"ית במדרשת עין הנציב. טוענת רבנית, בוגרת בית המדרש הגבוה של בית מורשה ובעלת תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל. מתמחה בנושאי אגדה, הלכה, גמרא ומחשבת ישראל. תושבת קיבוץ עין הנצי"ב.
Articles

המאמר מסכם את סוגיית המחיצה החל ממקורותיה הראשוניים במשנה ובגמרא (משנה סוכה, ובבלי סוכה) ומביא את שיטת הרב פיינשטיין לעניין גובה המחיצה בשו"ת אגרות משה, לפיה כאשר עזרת הנשים היא למעלה אין צורך במחיצה, וכאשר עזרת הנשים ממוקמת באותה קומה כמו עזרת הגברים, גובה המחיצה צריך להיות לפחות י"ח טפחים -...