Avatar

שרה סגל כץ

Articles

שבת דורשות טוב -  פרשת במדבר, המתארת מעין ליל חנייה במסעם של בני ישראל, המוקדש למנייה וסדר לקראת המשך המסע היא נקודה בזמן בו אנו ניצבות במסע שלנו לעבר ארץ חפץ שבה תורה נשית ומנהיגות רוחניות הן לחם חוק.

פרשת מקץ ממשיכה את סיפורי יוסף וסופה אינו חתום אלא, נותר עם דרמה גדולה על אודות השאלה מה ייעשה בבנימין וב'גניבה' אשר נמצאה בתחתית השק שלו. מן העיסוק ביוֹסֵף ואֶחָיו המרובים אנו יכולות להפנות את המבט אל יוֹסֵף ואָחִיו, בן אונה של אמו ובן ימינו, בן הזקונים של אביו.