Avatar

ד"ר שרה בקרמן

Articles

"מילוי פערים" בשיר "גרה" לנאוה סמל. - ד"ר שרה בקרמן דנה בתשובתה של רות לנעמי דרך שירה של נאוה סמל. המאמר מוקדש לזכרה של נאוה סמל, סופרת, משוררת ומחזאית. 

התיאורים העזים והמרגשים של מפגש האחים עם יוסף בפרשת "ויגש", המגיע לסיומו עם חשיפת זהותו של יוסף והבאת כל משפחתו עם אביו יעקב למצרים, מצליחים להסתיר דמות נשית המתגלה בתכונותיה כמעין "סופרוומן" המקראית. ד"ר שרה בקרמן, יו"ר קולך, כותבת על שרח בת אשר

  לקראת יום השואה, ד"ר שרה בקרמן מבקשת לדון ביחס למנודים בחברה.