Avatar

סיון יעקבסון

אודותיי:
דוברת ורכזת מדיה בארגון קולך. מתגוררת ביישוב הדתי-חילוני אליאב. בעלת תואר ראשון ושני בתקשורת. מחקריה עוסקים בסמכות דתית במדיה החדשים
Articles

פרשת בהר עוסקת רבות בהתדרדרות הכלכלית של האדם לרמות שונות של עוני ועל חובתו של האחר לסייע לו. המדרשים על הפרשה מבקשים לבחון את אופן והתזמון של מתן הצדקה, ומתמקדים פחות בכמות הצדקה הניתנת.

בפרשת ויחי בוחר יעקב מי יוביל את העם המתהווה, מי ינהיג. יעקב בוחר ביהודה, ובבחירה זו הוא גם מבטיח לו שההנהגה והשלטון לא יסור מזרעו. מה מאפיין את הנהגתו של יהודה, על פי המסופר לנו בספר בראשית? ומדוע לא נפסלה מועמדותם של ראובן הבכור ויוסף הבן המועדף?

"תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם" (מיכה ז, כ). הנביא מיכה בוחר לזהות את יעקב אבינו עם מידת האמת. אולם הסתכלות פשוטה בפרשת תולדות מראה כי הדברים אינם מובנים מאליהם. ראוי שאת דרכנו והתנהלותנו ביום יום תוביל האמת; גם את דרכנו שלנו, גם את דרכם של המנהיגים החברתיים, המדיניים...