Avatar

טאובה חמיטובסקי

אודותיי:
ראש מרכז קולך למנהיגות נשים. בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני בעבודה סוציאלית. מתמחה בפיתוח ידע מקצועי, ניהול מתנדבים, והכשרת בעלי תפקידים במגזר השלישי. פעילה בוועדת המדיניות של איגוד העובדים הסוציאלים
Articles

טאובה חמיטובסקי, חברת הועד המנהל של קולך, מספרת על אירוע השקת הספר הראשון בשפה הספרדית על פמיניזם אורתודוקסי מאת הרבנית אתל ברילקה.

על הדילמה העמוקה של יוכבד, אמו של משה, בהתמודדות אל מול גזירת פרעה. טאובה חמיטובסקי מגלה טפח מחוש הצדק הנשי בפרשה.