Avatar

יפה כהן

אודותיי:
סטודנטית לתואר ראשון במדעי החברה והרוח מיקוד בפסיכולוגיה וחינוך. כיום מנהלת לשכה במשרד ממשלתי בכיר. זה מספר שנים כותבת מאמרים בתחום נשים בתנ"ך.
Articles

דבורה ! (שופטים ג' : "ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שפטה את ישראל בעת ההיא והיא יושבת תחת תמר דבורה... ") מה אומרת דבורה תחת תמר דבורה ?

הכמיהה אל היש ואל האין.