אף הן היו באותו הנס

בשלושה חגים שבהם נטלו הנשים חלק משמעותי בהתהוות הנס, פסקו חז"ל כי חיוב מצוות החג חל גם על הנשים. למרות היותן פטורות, בדרך-כלל, ממצוות שהזמן גרמן

חג הפסח – חג החרות – הוא מקור התגבשות של האומה היהודית. מאז ועד היום מתבססת הוויית הקיום היהודי על יציאת מצרים וההיחלצות משעבוד פיזי ורוחני לגאולה. רוב המצוות, החוקים והמשפטים – זכר ליציאת מצרים הם.

לפיכך, אנחנו חייבים בכל דור ודור לספר את סיפור יציאת מצרים ואף זמן קבוע יש לכך "חג הפסח", שנקבע בתורה כמצוות עשה לחוג אותו מדי שנה על ידי כל קהל עדת ישראל, גברים נשים וטף. והרי נשים פטורות מ"מצוות עשה שהזמן גרמן" ומדוע איפה חל חיוב זה עליהן, לחוג את הפסח, לשתות ד' כוסות וכו'. חז"ל ענו: "אף הן היו באותו הנס".

בשלושה מקומות  משתמשים חכמינו בתשובה זו ובשלושתן נטלו נשים חלק מרכזי בהתהוותו של הנס ויתכן הדבר, שאלמלא ההנהגה הנשית ותושייתן – הנס לא היה מתקיים. ו"בזכות נשים צדקניות נגאלו".

בחנוכה – מצוות חכמים בהדלקת נר חנוכה חלה גם על האשה. הגמרא במסכת שבת, (כג, ע"א) מציינת בהחלטיות; "אשה ודאי מדליקה, דאמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס". נס ההצלה מגזירות השמד והרדיפות, כרוך ב"מעשה יהודית" ואולי גם אפשר להוסיף את "חנה ושבעת בניה" כקשורה לענין חנוכה.

בפורים – קריאת המגילה, "הכל חייבים בקריאתה אנשים נשים וכו'" (שו"ע תרפ"ט א') ומסביר החפץ חיים ב'משנה ברורה': "ונשים – ואף דהקריאה היא דבר שהזמן גרמא, מכל מקום חייבות, 'שאף הן היו באותו הנס', דמתחילה הייתה הגזירה גם עליהן". על נס פורים ודאי אפשר לומר, שעיקרו התקיים על ידי האשה אסתר ולולא היא באה אל חצר המלך ומבטלת גזרותיו של המן, אנא עם ישראל בא.

בפסח – אמרו חז"ל  (פסחים קח, ע"א): "ואמר רבי יהושע בן לוי; נשים חייבות בארבע כוסות הללו, שאף הן היו באותו הנס". במצרים שועבד עם ישראל כולו, נשים וגברים. הסבל היה איפה כללי. המדרש מספר על כך שהמצרים נהגו להעניש את ישראל בהחלפת עבודות הנשים לאנשים – והאנשים לנשים, משמע כולם היו משועבדים. שעבודן של נשים בעבודות פיזיות של חומר ולבנים המוטלות בדרך-כלל על גברים חסונים, ודאי היה להן קשה ביותר. נוסיף לכך את גזירת המוות על הילודים, "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" – צער גדול ומיוחד הוא לנשים.

רואים אנו איפה שיתוף מלא במצוות הללו של הנשים עם האנשים -עד כדי חריגה מן הכלל הידוע בהלכה, הפוטר אותן ממצוות עשה שהזמן גרמן. אך עיקר העיקרים הנראה מתוך מה, שהבאנו עד כאן, הוא מנהיגותן של נשים. שהרי ללא הנשים – מאי חנוכה לא היה נשאל. ללא אסתר – פורים ושמחתו, נפילת המן, כל סיפור המגילה ולקחו לדורות היה שונה לחלוטין ממה שאנו יודעים היום, וללא הנשים המושיעות במצרים, אין אנו יודעים אם היו נגאלים: המיילדות האמיצות, בעלות מסירות הנפש (שמות א, יז),  מרים הנביאה, אחות משה ואהרן, שגרמה שילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ויוולד משה (שם רש"י ב א), יוכבד אמו, בת פרעה – מצילתו הזכורה לטוב (שם ה-י), וצפורה אשתו שהצילתו מן המוות בשנית (שם ג, כד-כו).

מרים , זו שגם הנהיגה את נשות האומה וחיזקה את רוח כל העם משקפת בהנהגתה את היות הנשים חלק מהנס.  היא יוצאת בתופים ומחולות יחד עם כל נשות ישראל, לאחר קריעת ים סוף ואבדן מצרים. היא לא משאירה את חדוות ההצלה – ביד משה וגברי ישראל בלבד, יחד עם כל נשות ישראל פותחת אף היא בשירת החרות: "אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים.

בית מדרש ופמיניזם דתי

כנגד ארבע נשים - מדרש נשי על חכמה ותלמידות חכמים

חוברת מדרשים ודברי התורה על חכמה ותלמידות חכמים לקראת הפסח, זמינה להורדה והדפסה.

על בדידותה של הנפגעת - מינית בקהילה

אילת וידר כהן, פסיכולוגית מתמחה בפגיעות מיניות על הכרוניקה של האשמה והבדידות בקרב נפגעות מינית בקהילה

הכירו את האישה הדתייה שתוקעת בשופר - כך זה מתאפשר הלכתית | ראיון באתר כיפה

סבא של מיכל קמפניינו היה בעל תוקע וגם בנו אחריו. לכן היה טבעי בשבילה להתחיל לתקוע בשופר בעצמה במסגרת מניין לנשים בלבד. בשיחה עם "חדשות כיפה", היא מסבירה על התופעה, המתנגדים והרקע ההלכתי

מעגל החיים והשנה

סדר ליל ראש השנה

מה נשתנה ליל ראש השנה מכל הלילות? יפה קלנר רוזנבלום, מייסדת אתר קולך, מספרת על סדר ליל ראש השנה

"מעלות על נס" - נשים שהן ניסים עבורנו

ערב יורד, ובשעה זו מתחילים להדלק בחלונות אורות של נר ראשון של חנוכה. השנה כמו בכל שנה, בחרנו לתת את הבמה ולהאיר נשים מיוחדות. והפעם "מעלות על נס" - נשים שהן ניסים עבורנו.

קולך בוחרת את גיבורות חנוכה תשפ"א

בימי קורונה ומשבר, ביקשנו להאיר את גיבורות התקופה הזו, נשים שמשפיעות אור על סביבתן, והקפדנו שגם מי שבוחרת אותן, תהיה אישה שראויה לתואר הזה

חנוכה

גיבורות אור תשפ"ד | אורית מרק אטינגר

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השביעית, אורית מרק אטינגר שבחרה באנשים והנשים שחיים פה.

גיבורות אור תשפ"ד | הדר גלרון

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השמינית, הדר גלרון, בחרה בדור העתיד.

גיבורות אור תשפ"ד | הדסה בן ארי

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השישית, הדסה בן ארי שבחרה באמה, הניה רגב.