בחירות 2022: עמדת המפלגות בנושא שוויון מגדרי ומעמד האישה

לקראת בחירות 22 לכנסת ה-25, סקרנו את המצעים של המפלגות השונות ואנחנו מביאות אליכן את עמדתן בנושא מעמד האישה, קידום נשים, ושוויון מגדרי

החומרים נלקחו מתוך מצעי המפלגות המעודכנים לכנסת ה-25 ועל פי חומרים שהעבירו לנו דוברי המפלגות. נתון נוסף שאנחנו מביאות הוא מספר הנשים ברשימה הריאלית של המפלגה לכנסת בהתבסס על הסקרים ועל מספר המנדטים שהם מנבאים למפלגה.

מצע המפלגה: אין מצע: פנינו לדובר המפלגה ולא קיבלנו תשובה.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 6 מתוך 32

מצע המפלגה: מצע מפורט ביותר בנושא קידום האישה. נקודות בולטות:
פתרונות הלכתיים ומעשיים לסרבנות גט ועגינות: הסכמי קדם נישואין, סמכות להטיל סנקציות על סרבנים, קידום חוק המבטל אל הסמכות המקבילה בין בתי הדין ובתי המשפט.
קידום מנהיגות נשית ונגישות לתפקידים ציבוריים, הכשרת נשים לתפקידים
ציבוריים.
יישום דוח שטאובר, העדפה מתקנת לעסקים בבעלות נשים במכרזים של רשויות מקומוית.
בניית תמריצים למציאת פתרונות להורים במקומות עבודה.
חוק דיווח על פערי שכר בין נשים וגברים בחברות גדולות.
חוק שכר שווה לעובדים.
הטמעת חשיבה מגדרית וחינוך לשוויון מגדרי.
עיגון בחקיקה של וועדת השרים לשוויון מגדרי ומאבק באלימות.
אימוץ אמנת אסטנבול. קידום מערך חירום לנשים בשעת משבר.
הקמת חדרים אקוטיים בבי החולים.
תיקוני חקיקה בנושא פגיעה בנשים: ביטול התיישנות בעברות מין בקטינים, קביעת פיצויים מינמיליים ניטור אלקטרוני ועוד.
הרחבת תקציבים לטיפול בגברים אלימים.
תגבור שירותי הסיוע המקוונים והמעשיים.
קידום הצעות החוק למניעת אלימות כלכלית במשפחה.
חיזוק מעמדן של היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 10 מתוך 25

מצע המפלגה: סעיף על מחויבות המחנה הממלכתי במאבק באלימות נגד נשים.
בנוסף, הפיק המחנה הממלכתי מסמך ייעודי בנושא מעמד האישה בן 14 סעיפים: תוכנית לקידום שוויון מגדרי והקצאת משאבים. הצגת תוכנית למאבק באלימות ואלימות מינית, הרחבת תקציבים ומערך תמיכות למטפלים. נפעל לפתרונות לעגינות וסרבנות גט. תוכנית להגברת הביטחון האישי, מענה לנשים בזנות, מאבק למניעת סחר בנשים. עידוד תמריצים לשילוב נשים בעמדות בכירות, קביעת מכסת והעדפה מתקנת. קידום התייחסות מגדרית ברפואה וברפואת הנפש. מיגור הדרת נשים במרחב הציבורי, הארכת חופשת הלידה לגברים ונשים, מימוש המלצות ועדת שטאובר, הסדרת המעונות, תיקון חוק המזונות, פתיחת תפקידים נוספים לנשים בצה"ל.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 5 מתוך 15

מצע המפלגה: אין קטגוריה נפרדת למעמד האישה.
הבאנו את הדברים מתוך הקטגוריה: "ערכי המשפחה:"
חקיקה ותקצוב לחיזוק יסוד המשפחה.
בלימת חקיקה שמקעקעת את יסודות המשפחה.
תקצוב מרכזי חוסן למשפחה, ייעוץ זוגי, הדרכת הורים.
עידוד ילודה, הוזלת יוקר המחיה ומעונות היום.
רפורמה בתחום גירושין ונישואין:
קביעת משמורת משותפת כברירת מחדל ומזונות בהתאם להכנסה.
הכשרה מקצועית לטיפול בניכור הורי.
טיפול בתלונות שווא: כתב אישום נגד המתלונן שווא וכנגד עורך דינו.
בכל תלונה על פגיעה מינית או אלימות יצהיר המתלונן כי לא מדובר בתלונת שווא.
פיצוי גבוה ללא הוכחת נזק לנילון.
הקמת מרשם מתלונני שווא פתוח לציבור.
טיפול בנושא הרווקות המאוחרת.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 3 מתוך 15

מצע המפלגה: מצע מפורט מאוד בנושא שוויון מגדרי ובית בטוח לנשים:
נפעל להצטרפות מדינת ישראל לאמנה הבינלאומית למניעת אלימות נגד נשים (אמנת איסטנבול).
נעביר את החוק למניעת אלימות כלכלית. העברת החוק לאיסור ואיזוק אלקטרוני.
סל מיגון ואמצעי בטחון במימון המדינה: לנשים וקטנים קורבנות אלימות סל מיגון בביתם ובמרחב החיים שלהם, כולל לחצני מצוקה, מצלמות אבטחה, קודנים, הדרכות להתנהלות בטוחה.
סיוע משפטי לנפגעות עבירות מין ואלימות משלב התלונה ולאורך כל שלבי ההליך המשפטי, הקצאת סל ליווי ושיקום סוציאלי ופסיכולוגי לנפגעות עבירות מין ואלימות.
הקמת מחלקות ייעודיות בפרקליטות המדינה ובבתי המשפט כולל הכשרות ייעודיות לתובעים, פרקליטים ושופטים בתחום, בהתאם להמלצות דו"ח ועדת ברלינר.
תכנית לאומית לטיפול סוציאלי-פסיכולוגי ולשיקום של גברים אלימים, שימנע מהם לחזור ולנהוג בצורה אלימה נגד נשים.
נגדיל את מספר המקלטים ודירות המעבר המשרתים את כלל האוכלוסייה. ובפרט לחברה הערבית. הגדלת התמיכה הממשלתית בארגוני הסיוע לנשים וקטינים הסובלים מאלימות מינית ופיזית.
סנקציות על סרבני גט.
העלאת שכר לעובדות הצווארון הוורוד.
העלאת שכר המינימום: רוב הישראלים המשתכרים שכר מינימום הם נשים.
חינוך ציבורי ואיכותי מגיל לידה וטיפול ממוקד במשבר במעונות היום.
הארכת חופשת הלידה לנשים ולגברים.
יישום מלא של החלטות הממשלה בנושא ייצוג נשים במגזר הציבורי ובמוקדי קבלת ההחלטות.
קיצור שעות העבודה והעלאת מספר ימי החופשה.
עידוד תעסוקת נשים ויזמות עסקית בדגש על המגזר החרדי, המגזר הערבי ואמהות יחידניות. נפעל להרחבה משמעותית של תוכניות ההכשרה המקצועית לנשים לא עובדות, לנשים העובדות במקצועות שוחקים, לאימהות יחידניות ולנשים מהמגזר החרדי והמגזר הערבי. נאבק בהדרת נשים על ידי איסור של מימון ממשלתי לאירועים ותוכניות בהן מתקיימת הדרת נשים והפרדה מגדרית בניגוד לחוק, בדגש על המרחב הציבורי ונמנע כל פגיעה בתהליכי שילוב נשים בכל היחידות והתפקידים בצה"ל וביתר מוסדות המדינה.
תיקון דיני המשפחה וביטול המונופול הרבני על הנישואין והגירושין ונושאי משמורת ילדים ידונו בבתי המשפט לענייני משפחה.
מימון מפלגות מוגדל למפלגות עם ייצוג מגדרי הולם
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 3 מתוך 5 – מפלגה בראשות אישה.

מצע המפלגה: הבטחת ייצוג הולם לנשים ברשויות מקומיות ובמועצות דתיות.
השלמת החוק המחמיר את הענישה על השחתת מודעות במרחב הציבורי על רקע מגדרי.
הגדלת התכנית למניעת אלימות במשפחה ל200- מיליון שקלים בשנה.
הגדלת מספר חדרי הטיפול בבתי חולים לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.
חלוקת משאבים שווה בקבוצות ספורט.
שירות נשים בצה"ל – האדם הנכון במקום הנכון. ללא קשר למגדר, כל מה שחשוב הוא התאמתו לתפקיד.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 1 מתוך 6

מצע המפלגה: הטלת סנקציות פליליות על המסיתים להדרת נשים, או העוסקים בהדרה.
ענישה מחמירה כלפי המבצעים פעולות של השחתת רכוש, בשל הצגת נשים.
קידום חוק, שיאפשר תביעה למתן פיצוי, בלא הוכחת נזק, בשל הדרת נשים במרחב הציבורי, כולל תקשורת, אוטובוסים, עבודה וכו.
הקמת מנגנונים ממשלתיים ומוניציפליים ייעודיים שיעסקו במניעה הדרה, באכיפה ובפיקוח.
קידום חוק שמחייב ייצוג נשים ברשימת המועמדים לכנסת של כל המפלגות.
קידום נשים ערביות ונשים ממגוון אוכלוסיות בכל התחומים.
פרסום ויישום מלא של דו"ח שגב על "השילוב הראוי" של נשים בצה"ל ומניעת הדרת נשים בצבא.
פיתוח ואימוץ תכנית רחבת היקף להכללת נשים בנושאים הקשורים לשלום וביטחון, בהתאם להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם.
העלאת שכר ב'מקצועות נשיים' ומניעת הפרטה – מקצועות השירות: אחיות, סייעות, גננות, מורות ועובדות סוציאליות.
עידוד תעסוקת נשים ומתן הכשרות מקצועיות בדגש רב גילאי.
> הרחבת מערכת מעונות היום לגיל הרך.
> מימון הוצאות לטיפול בילדים עד גיל 8 למשפחות עובדות.
> קידום חופשת לידה לאבות, במקביל לזו של האם ולא במקום.
> קביעת גיל פרישה גמיש ומתנגדת לכפייה של העלאת גיל.
מאבק באלימות נגד נשים: הגדרת רצח נשים כפשע שנאה, תקצוב מרכזי סיוע לנשים וטיפול בגברים אלימים. דיור ציבורי לנשים שיצאו ממקלט. ביטול התיישנות נגד נפגעות עברות מין.
הכשרת צוותי חירום וצוותי חינוך לטיפול בנפגעות אלימות במשפחה ואלימות מינית, הקמת יחידות חירום לטיפול באלימות מינית.
קידום חקיקה להבטחת שלומן של נשים בהפגנות.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 2 מתוך 4 – מפלגה בראשות אישה

מצע המפלגה: .1 התנועה רואה בחיזוק התא המשפחתי על פי מסורת ישראל יעד לאומי וחינוכי, בעל חשיבות עליונה לגידולה של האוכלוסייה היהודית במדינה ולחיזוקו של העם בכלל.
.2 התנועה רואה בטיפוח ערך הגדלת הילודה יעד לאומי עליון . התנועה תטפל במישור הממלכתי להעדפת משפחות ברוכות ילדים בהקצאת משאבים ופטור מנטל המיסוי הקיים. כמו כן תפעל התנועה במתן קדימות עליונה לקבל חוק משפחות ברוכות ילדים ומימושו הלכה למעשה.
.3 התנועה תפעל לצמצום תופעל ההפלות שאינן הכרחיות ע"י פעולות חינוך, הסברה ועזרה כלכלית.
.4 התנועה תפעל לעגן בחקיקה הכרה בהוצאות לטיפול בילדים (מעונות יום ומטפלות) לצורך חישובי מס הכנסה.
"יהדות התורה המאוחדת" תמשיך ותוסיף להאבק נגד גיוס נשים ו"נשים לאומי" בכל צורה שהיא".
נמשיך להאבק למען ביטולו המוחלט של חוק גיוס בנות, אשר חל על האוכלוסיה הכללית, "יהדות התורה המאוחדת" תפעל לסתימת הפרצות החמורות שניראו.
נפעל לשנות ולבטל את כל החוקים הפוגעים בטוהר המשפחה היהודית.
נמשיך במאבק למען ביטול מעמדה של "הידועה בציבור" בחוק הישראלי, נפעל למען הגדלת התמיכה במשפחות ברוכות ילדים ועקרות הבית, ולמען זכויות האשה היהודית העוזרת לפרנסת המשפחה.
"יהדות התורה החרדית" רואה בביסוס הרוב היהודי במדינה ומייחסת חשיבות רבה לעידוד הילודה בעם היהודי, ומניעת הפלות מלאכותיות. נפעל להקצאה ממשלתית של תקציבים מיוחדים לפעולות הסברה על ריבוי טבעי של העם היהודי. נדרוש סיוע ממלכתי לגופים ההתנדבותיים העוסקים בכך.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 0

מצע המפלגה: לא נמצא מצע. פנינו לדוברת הקמפיין.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 0

מצע המפלגה: יישום העיקרון של העדפה מתקנת בכל תחום שבו סובלות נשים מאפליה או מתת-ייצוג;
הבטחת עבודה למובטלות; תשלום שכר שאינו נופל משכר המינימום לנשים עובדות, ובעיקר דרך חברות כוח-אדם;
אכיפתם של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עבודת נשים וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד; הבטחת שוויון האישה, בהשגת עבודה, באפשרויות הקידום ובתנאים הסוציאליים; הבטחת קיום בכבוד למשפחות שבראשן הורה אחד;
אכיפה נמרצת של החוקים נגד אלימות גופנית, מינית ונפשית במשפחה; הגדלה מהותית של התקציבים המיועדים לסיוע לנשים, קורבנות אלימות וניצול, וניהול מסע הסברה. מאבק בלתי-מתפשר נגד רצח נשים, לרבות בטענה הפסולה של "כבוד המשפחה," נגד סחר בנשים ונגד פורנוגרפיה;
הגדלת ייצוג הנשים וחיזוק מעמדן בכל הרשויות הממלכתיות הנבחרות ובמוסדות הציבוריים והתרבותיים השונים.
קידום שוויון הזדמנויות לנשים בפעילות פוליטית וחברתית;
חינוך לשוויון בחומר הלימודים.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 1 מתוך 4

מצע מפלגת רע"מ: לא נמצא מצע
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 1 מתוך 4

מצע המפלגה: מבוסס על מצע המפלגה האחרון שפורסם ב-2018.
1. התנועה תעשה לשילוב נשים בכל תחומי החברה, בחיים הציבוריים והממלכתיים, לרבות שילוב נשים לרשימה לכנסת ולרשויות המקומיות.
2.התנועה מציינת בהערכה רבה את תרומתה של "אמונה" בתחומי החינוך, התרבות, החברה והחיים הציבוריים, ובתחום טיפוח מעמד האישה.
3. התנועה תפעל לעידוד תוכנית לימוד והרחבת השכלתה של האישה, למען קידומה והשתלבותה בכל המערכות במדינה תוך שמירה על ייחודה כאישה דתית.
4.התנועה תעודד ותסייע ל"אמונה" לחיזוק הקשר עם נשים בכל ארצות הגולה למען קירובן למפעל הציוני דתי ולמען מניעת התבוללות.
מספר הנשים במקומות ריאליים לכנסת: 2 מתוך 4 – מפלגה בראשות אישה

אקטיביזם ושיח ציבורי

גיבורות אור תשפ"ד | אורית מרק אטינגר

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השביעית, אורית מרק אטינגר שבחרה באנשים והנשים שחיים פה.

גיבורות אור תשפ"ד | הדר גלרון

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השמינית, הדר גלרון, בחרה בדור העתיד.

גיבורות אור תשפ"ד | הדסה בן ארי

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השישית, הדסה בן ארי שבחרה באמה, הניה רגב.

חקיקה ועבודת כנסת

הפעילות שלנו מול הכנסת מתקיימת במספר מישורים: השתתפות קבועה בוועדות הכנסת שנוגעות לענייני נשים ודת ומדינה, עבודה מול חברות וחברי הכנסת לקידום חקיקה מיטיבה עם נשים, שותפות בשדולות וקואליציות שונות, ועוד.

הצעת חוק הרבנות הראשית מקפחת נשים

הרבנות הראשית לא מכירה בעולם התורה העצום של נשים ובמנהיגות הנשית־דתית המתעצמת • המאבק המרכזי היה ועודנו על הייצוג • דרוש שינוי. טור בישראל היום

הארגון הדתי-פמיניסטי פנה לסמוטריץ' ולרב אריאל: הכניסו רבנית לוועדה

ארגון קולך בפנייה רשמית לשר בצלאל סמוטריץ' ולרב יעקב אריאל, להכניס רבנית לוועדה הבוחרת של הרב הראשי: "דמות הרב משפיעה על כלל ישראל ואמורה לייצג את כל שכבות העם, שהנשים מהוות בו למעלה ממחצית" - פורסם באתר כיפה

עינת ברזילי בערוץ הכנסת, על השלכות הרפורמה המשפטית על מעמדן של נשים

ראיון בעקבות ההצבעה על חוק הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים