דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

דבורה הנביאה אשת לפידות דבורה ! (שופטים ג' : "ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שפטה את ישראל בעת ההיא והיא יושבת תחת תמר תחת תמר דבורה ?דבורה אשה נביאה היא, כך אומר הכתוב בספר שופטים ג' ומדוע נקראה נביאה ? במה התנבאה? מה ראתה בנבואה ? וממשיך הכתוב "אשת לפידות". מיהו לפידות? או מהם לפידות ? וכי "לפידות" נאמר ולא לפידים בשפתנו התקנית. והנה דברים אודות דבורה הנביאה אשת לפידות. דבורה אשת לפידות על שם היותה אשת ברק הלא הוא ברק בן אבינעם ומכוונת הכתוב ברק ולפיד למעשה בעלי אותה משמעות. יתכן ודבורה אשת לפידות על היותה בעוז רוחה ורוח קנאת האל ועמה והיא הבוערת בה כלפיד. דבורה אשה נביאה, דבורה אשה מנהיגה, דבורה אשה שופטת. צירוף השם דבורה – ל"אשת". כאשתו של? או שמא זכותה של דבורה באה כאן בתיאור זה כ"אשת לפידות" אשת חיל, אשה המאירה כאור הלפידים הזוהרים.דבורה! על פי דיבורה ודבריה החכמים היא המביאה את בני עמה על ידי כך שהיא היא דבורה, שופטת ופוסקת הלכות הלכה למעשה, שופטת עורכת משפטיה בעם ישראל.

על פי דברי דבורה פוסקות ובאות על מקומם בשלום חילוקי הדעות, על פי דברי דבורה מושב ומוסכם כל סכסוך כזה או אחר , על פי דברי דבורה תמה המלחמה בין ישראל לסיסרא, על פי דברי דבורה נמשך הסדר והשבת המחלוקת על כנה, על פי דברי דבורה היא אשר דיברה והשכינה שלום בין אדם לרעהו, על פי דברי דבורה בא השקט הפיוס והשלווה. דבורה היא הזוכה להשראת השכינה בעם ישראל ב"עת ההיא". והיא שופטה את ישראל ב"עת ההיא", דבורה שופטת את ישראל ב"עת ההיא" כנאמר בספר קהלת ג' : לכל זמן ועת תחת השמיים "עת מלחמה ועת שלום".ומה גדול יותר מהשלום, דבורה הנביאה זוכה ומזכה "גדול השלום שכל הברכות כלולות בו".דבורה הנביאה "אשת לפידות". הדגש ב"אשת" נצמד לשמה כשם משני ובלתי נפרד, כמי שבא לתת מענה לשמה של דבורה אשת לפידים. נאורה ומאירה כלפיד, מתנבאת על ניצחון העם במלחמתו על סיסרא ונבואתה מדויקת כי יפול סיסרא ביד אשה. ומי היא האשה? הסיפור התנכי מתאר בתיאור מדויק כי יעל "אשת" חבר הקיני היא האשה אשר בידיה נופל סיסרא. כאן נראה כי נבואתה של דבורה הנביאה אכן התקיימה בשני מישורים. הראשון נבואה כי סיסרא וחיל פרשיו נופלים בקרב. השני כי מפלתו ביד אשה, מובן כי בסיפור שתי נשים דבורה "אשת" לפידות, ויעל "אשת" חבר הקיני. אלא כאן דבורה היא מנהיגת העם ב"עת ההיא", ובידי יעל נופל אויב העם. כנבואת דבורה באומר דבורה את הדברים תחת התמר לברק בן אבינעם, "כי ביד אשה ימכור ה' את סיסרא" …

וכך גם ב א).

בית מדרש ופמיניזם דתי

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

חינוך שוויוני מגדרי

במענה ל"קול קורא" של קולך התכנסה קבוצה של אימהות, אשר כל אחת מהן פעלה בנושא חינוך מגדרי בקהילתה. מתוך ההיכרות והידע האישי, הורכבה רשימה של נושאים משמעותיים ובוערים, וסביבם נכתבו פרקים או מקטעים קצרים במטרה להציע טווח של פתרונות.

פרשת וישלח - החטא ועונשו

מהר"ת מיכל כהנא על התייחסות הפרשנים לדינה ועל העונש שמבצע הפשע ושותפיו קיבלו

פרשת השבוע

מבחר סרטונים ומאמרים שנכתבו וצולמו על ידי תלמידות חכמים, נשות רוח ורבניות ישראליות מנקודת מבטן על הפרשה

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

פרשת וישלח - החטא ועונשו

מהר"ת מיכל כהנא על התייחסות הפרשנים לדינה ועל העונש שמבצע הפשע ושותפיו קיבלו

אחותנו את - פרשת וישלח 'קולך'

דרשות שבת וישלח מוקדשות אצלנו להעלאת המודעות לנושא הפגיעות המיניות. אספנו עבורכן מספר מקורות שנכתבו על ידי חברות קולך ושותפות לדרך בעבר ובהווה

בראשית

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

פרשת וישלח - החטא ועונשו

מהר"ת מיכל כהנא על התייחסות הפרשנים לדינה ועל העונש שמבצע הפשע ושותפיו קיבלו

אחותנו את - פרשת וישלח 'קולך'

דרשות שבת וישלח מוקדשות אצלנו להעלאת המודעות לנושא הפגיעות המיניות. אספנו עבורכן מספר מקורות שנכתבו על ידי חברות קולך ושותפות לדרך בעבר ובהווה

פמיניזם דתי

במה שונה הפמיניזם היהודי ומה הערך המוסף שלו הייחודי בתולדות הפמיניזם - מאמרים ומחקרים

ארמון התורה ממעל לה – על אורתודוכסיה ופמיניזם

סקירת ספרה החדש של פרופ' תמר רוס

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

חינוך שוויוני מגדרי

במענה ל"קול קורא" של קולך התכנסה קבוצה של אימהות, אשר כל אחת מהן פעלה בנושא חינוך מגדרי בקהילתה. מתוך ההיכרות והידע האישי, הורכבה רשימה של נושאים משמעותיים ובוערים, וסביבם נכתבו פרקים או מקטעים קצרים במטרה להציע טווח של פתרונות.