חיסון מונע לבעיית העגונות/מקור ראשון

עו"ד ניצן כספי-שילוני במאמר למקור ראשון עם התשובות לשאלות שעולות בנוגע לשטר בטחון למניעת עגינות

שטר בטחון למניעת עגינות הוא מסמך הלכתי עליו חותמים גברים נשואים מביעים את הסכמתם לנתינת גט לנשותיהם במקרה שבו הם ייפגעו קשות חלילה ונשותיהן יהפכו עגונות. המסמך קיבל הסכמה רבנית ממספר גורמים. שטר הבטחון מקודם על ידי מרכז צדק לנשים וארגון קולך. זוג נשוי יכול להוריד את השטר באתר קולך ולחתום עליו בפני שני עדים כשרים.

לפני מספר שנים ייצגה הטוענת הרבנית רבקה לוביץ אישה עגונה שבעלה היה שרוי בתרדמת. לאחר תלאות שעברה, הגיעה האישה להרכב דיינים שהיה אמפתי למצבה וחיפש פתח לפתרון שיאפשר את התרתה. כמובן שהפתרונות במקרה זה הם קלושים, שכן אישה יהודייה יכולה להשתחרר מנישואין רק בשתי דרכים: אם הבעל נותן לה גט מרצונו או אם הוא מת. כמעט אין דרך עוקפת, בעיקר במקרים שבהם לא נפל כל פגם בטקס הקידושין של בני הזוג.

כיוון שהאיש חסר ההכרה לא היה מסוגל לתת לאישה גט, ובוודאי שלא מרצונו, ומנגד הרופאים סברו שהאיש לא עומד ללכת לעולמו בעתיד הקרוב, הסתמן שהפתרון לאישה האומללה רחוק. אחד הדיינים שישב על המדוכה פנה ללוביץ מספר פעמים במהלך ההתדיינות ושאל אם האיש לא הותיר אחריו מכתב או מסמך, שממנו עולה בבירור שהיה רוצה שאשתו תקבל ממנו גט ולא תישאר עגונה. "אולי הוא השאיר איזה פתק?", נשאלה לוביץ ונרמז לה כי בכוחו של מסמך כזה להציל את העגונה הצעירה. מובן שהאיש הפגוע לא דאג לשרבט מסמך שמבהיר שהוא היה מעדיף שאשתו תקבל גט ולא תישאר עגונה לנצח, כי אף אחד לא אמר לו שמסמך פשוט כזה עשוי להציל את נפשה של אשתו בשעת צרה.

מקרה דומה התעורר במקרה שעלה לכותרות בשנה האחרונה וזכה לשם "העגונה מצפת". במקרה זה נתן בית הדין האזורי בצפת פסק דין תקדימי שמעניק לעגונה שבעלה נפצע קשה בתאונת דרכים "גט זיכוי". כלומר, בית הדין שחרר אותה באמצעות גט שניתן מתוך אומדן שכך הבעל היה מעדיף. לאחר פרסום פסק הדין התעוררה סערה כנגד ההחלטה התקדימית ובין המתנגדים התקיפים עמדו דיינים בכירים. אחת ההשגות שנכתבו על פסק הדין התייחסה לכך שלא ניתן לשחרר את האישה בדרך זו מבלי שבידי הדיינים מצוי גילוי דעת של האיש שלפיו במקרה של חוסר יכולת גופנית הוא מעדיף כי אשתו תקבל גט. מסמך כזה כמובן שלא היה בנמצא.

להסיר את חרב העגינות

הסיפורים על אודות נשים שנותרות עגונות כתוצאה מפגיעה אנושה של בן זוגן הם תופעה מודרנית, שכן בעבר הטכנולוגיה לא אפשרה את ההארכה המלאכותית של חייהם והאישה הפכה לאלמנה. תופעה זו גם כמעט נעלמת מעיני הציבור הרחב, ורוב האנשים מעדיפים להדחיק את המציאות המרה ואת הידיעה שזה עלול להיות גורלם שלהם. למעשה מדובר באחת הטרגדיות ההלכתיות הקשות ביותר שאורבת לכל אישה יהודייה ונשואה. כל אחת היא עגונה בפוטנציה, וזאת בלי קשר לסוגיית מסורבות הגט שתלויה במידה רבה באישיותו של האיש. אישה עגונה יכולה להיות כל אחת, גם מי שחוותה נישואין מאושרים. על אחת כמה וכמה במדינת ישראל שלצערנו רוויה באירועים ביטחוניים, בחיילים צעירים שיוצאים לקרב ובתאונות דרכים.

כשהיה ברור לנו ב"מרכז צדק לנשים" שיש למצוא פתרון מניעתי לבעיית העגינות התבססנו על שתי הנחות: האחת אידיאולוגית, ולפיה "לחיים ניתנה ולא לצער ניתנה" (כתובות סא ע"א). אף אישה לעולם לא צריכה להיות עגונה, ויותר מכך: אף אישה לא צריכה לחיות כאשר חרב העגינות התיאורטית מרחפת מעל ראשה. ההנחה השנייה היא מציאותית והתגבשה מתוך הניסיון שלנו. כאשר יש בנמצא פתח לפתרון שנעשה מבעוד יום, טרם המקרה הטראגי, בתי הדין נוטים להיאחז בו במקרה של עגינות (לא כך במקרים של סרבנות גט), גם אם מלכתחילה לא היו מעודדים את השימוש בו.

בהיסטוריה היהודית אנחנו מכירים מקרים נקודתיים שבהם אדם ספציפי ביקש מיוזמתו להציל את אשתו מגורל של עגינות ולכן דאג בעוד מועד להפקיד עבורה גט או לשלוח לה גט ממקום מושבו מעבר לים (אפשר ללמוד על יוזמות כאלה למשל מבבלי גיטין ל ע"א). יש גם דוגמאות לתקנה כללית שהוחלה באופן גורף בקהילה מסוימת, ומטרתה הייתה להגן על נשי הקהילה מפני סוגים שונים של עיגון. כך למשל, במאה ה–19 הנהיג החתם סופר בקהילתו נוסח של תנאי בקידושין עבור זוגות שבהם אחיו של האיש הוא מומר והאישה עלולה להיוותר עגונה במקרה שהאיש ילך לעולמו ללא צאצאים וללא אפשרות לחליצה מהאח (שו"ת חתם סופר ח"ג אבן העזר א', סימן קיא).

במחצית הראשונה של המאה ה–20, שידעה מלחמות עקובות מדם, היו רבנים שביקשו למנוע מנשים את הסבל שבעגינות והמליצו על פתרון כוללני. כך, במהלך מלחמת העולם השנייה חתמו מעל אלפיים חיילים יהודים נשואים שהתגייסו לצבא בנות הברית על הרשאה למתן גט למקרה שלא ישובו מהקרב, וזאת בהדרכת הרב יצחק הרצוג והרב בן ציון עוזיאל שתפקדו כרבנים הראשיים לארץ ישראל.

באותה רוח, פקודת מטכ"ל המאפשרת החתמת חיילים נשואים על הרשאה לגט נחקקה בראשית ימי המדינה על ידי הרב שלמה גורן זצ"ל ותקפה עד ימינו, אך לא נעשה בה שימוש בפועל באופן כוללני (ראו מקרה שבו נשאל הרב אליעזר יהודה וולדנברג על חייל שיצא למלחמת ששת הימים וחתם על הרשאה לגט עבור אשתו: ציץ אליעזר, חלק יא, סימן צ).

כמו ביטוח חיים

על יסוד התקנה של הרב הרצוג והרב גורן והנוסח שהם הציעו, ביקשנו במרכז להציע נוסח של מסמך שכל איש יחתום עליו על מנת למנוע מאשתו עגינות למקרה שהוא ח"ו ייפגע ויהיה שרוי בתרדמת. פוסקי ההלכה שאיתם התייעצנו נאלצו להתגבר על בעיות הלכתיות שונות, כגון החשש מדין שוטה בזמן שבו בית הדין נצרך להפעיל את ההרשאה ולתת לאישה גט, ועוד. בסופו של יום ולאחר עבודה מאומצת של הרב יונתן רוזנצוויג, הרב דוד ביגמן והערותיה של אשת ההלכה מלכה פיוטרקובסקי, גיבשנו מסמך שעונה על הגדרים ההלכתיים. בשלב זה אישר את המסמך גם הרב שלמה ריסקין.

מסמך זה, שכינינו אותו "שטר ביטחון", אמור לאפשר לבית דין רבני לתת לאישה גט בשעת הצורך, במקום האיש שלה. לא מדובר בגט ממש, ואף לא בגט על תנאי, אלא במעין ייפוי כוח, ועל כן החתימה על המסמך פשוטה: על האיש לחתום על השטר שמצוי באתר האינטרנט שלנו בפני שני עדים כשרים ולשמור על המסמך לשעת צרה. בתפיסה שלנו, ואני מניחה שרבים יסכימו לה, חתימה על המסמך היא ביטוי לאהבה ולדאגה שבין איש לאשתו, ומאידך גיסא, דומה החתימה על השטר לפרקטיקה של חתימה על ביטוח חיים או ביטוח סיעודי. גם אם אנחנו מקווים שלא נצטרך – אנחנו דואגים לבצע את הפרוצדורה ולבטח את עתידנו מפני יום סגריר.

וכעת לשאלה שאנחנו נשאלים תדיר: איך נדע שבית הדין הרבני יממש את שטר הביטחון בשעת הצורך? ובכן, בשל הרוח שנושבת בבתי הדין לא ביקשנו את אישורם מראש לשטר. ואולם, מהניסיון שצברנו, כפי שנכתב בראשית המאמר, אנחנו מאמינים שכאשר מגיע לבית הדין מקרה טראגי של עגינות קשה (ודוק: לא סרבנות גט) הם נוקטים כל אמצעי הלכתי שקיים בפניהם על מנת לסייע לאישה העגונה. במקרים אלה פעמים רבות שורה גם בבתי הדין רוחם של חכמים שציוו להקל בדין עבור העגונות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדבריו של רבי חיים מוולוז'ין בתשובתו (חוט המשולש חלק ג סימן ד):

הנה העלובה הזו בוכה ומבכה על בעל נעוריה, ולאשר היא מפה קהילתנו שמה פניה עלינו, לשום לב אולי נוכל להמציא מזור למכתה להתירה מכבלי העיגון. והנה דבר זה מוטל על כל חכמי ישראל וגדוליהם לעיין ולפקח בשריותא דהאי איתתא, כאשר חשו חז"ל מאוד בתקנת בנות ישראל שלא יהיו עגונות.

אנו תקווה ששטר הביטחון יהווה חיסון מונע עבור כל נשי ישראל מפני סבל העגינות וצערה.

למידע נוסף ולהורדת שטר הבטחון למניעת עגינות – הקליקו כאן

ניצן כספי שילוני היא עו"ד במרכז צדק לנשים. בכ"ח בתשרי התקיים כנס קולך העשירי. במסגרת הכנס חולק שטר הבטחון למניעת עגינות לציבור.  וניתנה אפשרות לחתום על השטר בנוכחות עדים כשרים

פורסם במוסף 'שבת', מקור ראשון, כ"א תשרי תשע"ח

טקסי החיים

"חלקי ה' אמרה נפשי" - תגובה ל"ניצבת בפתח"

הרבנית ד"ר חני פרנק מגיבה למאמרה של שרון בריק-דשן על אמירת קדיש על אימה שפורסם ב'מקור ראשון'

ניצבת בפתח: מסע אחרי קדיש נשי/ מקור ראשון

שרון בריק-דשן במאמר אישי לעיתון 'מקור ראשון' על האבלות ועל המסע שלה בין בתי כנסת לאמירת קדיש שלוש פעמים ביום | מקור ראשון

תפילה על בנות ישראל שנרצחו בידי בני זוגן

התפילה שכתבה ד"ר יעל לוין למען נשים שחיות תחת אלימות ולעילוי נשמתן של נשים שנרצחו בידי בני זוגן

גירושין

מי שברך להתרת עגונות ומסורבות גט

תענית אסתר הוא גם היום בו מציינים את יום העגונה הבינ"ל. עוצרות לחשוב על מי שנתונה עדיין בשבי, בחוסר וודאות ובצער. ד"ר יעל לוין חיברה מי שברך לעגונות ומסורבות גט המצורף כאן

טקס מעבר לגירושין

מאת ד"ר רבקה בן-ששון

שטר בטחון למניעת עגינות

מהו בעצם השטר למניעת עגינות? מידע על השטר וקישור להורדה

פמיניזם דתי

במה שונה הפמיניזם היהודי ומה הערך המוסף שלו הייחודי בתולדות הפמיניזם - מאמרים ומחקרים

בצל המלחמה: דרישה לרבניות צבאיות

שרון בריק דשן מתראיינת בתוכנית בוקר לבני טיטלבוים, כאן מורשת. יש חשיבות גדולה לשבץ רבניות צבאיות במערך לטובת החיילות שזקוקות לתמיכה רוחנית ומענים הלכתיים. "הגיע הזמן לדמויות תורניות משמעותיות" | ראיון בכאן מורשת

גיבורות אור תשפ"ד | חומי שקלאר

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה הראשונה, חומי שקלאר, בחרה בגיתית שלום.

על בדידותה של הנפגעת - מינית בקהילה

אילת וידר כהן, פסיכולוגית מתמחה בפגיעות מיניות על הכרוניקה של האשמה והבדידות בקרב נפגעות מינית בקהילה

תקשורת

שוויון גם ברבנות

לא רחוק היום שבו נשים יוכלו להתמודד על כל תפקיד הדורש הסמכה לרבנות. מי שטוען שהבחינות לנשים שנערכו לאחרונה קלות מדי, רק מחזק את דרישתנו לפתוח בפני נשים את הבחינות שעורכת הרבנות הראשית.

תגובת קולך לכתבה על מבחני סמיכה בערוץ 7

מדובר ברכבת שיצאה בשעטה מהתחנה. לומדות התורה והרבניות כאן כדי להישאר.ולמי שמטיל ספק במבחנים הנידונים נאמר, אדרבה, בהתאם לעתירת הלמדניות לבג"צ, אפשרו לנשים לגשת למבחנים הרשמיים של הרבנות, כמו הגברים. הן ישמחו לעמוד במבחן.

תגובת קולך בכתבה של יאיר קראוס, על מכתב הדיינים בעקבות שחרור שיינברג

"מכתב הדיינים הוא מהלך מבורך וחיוני לעיצוב התודעה הציבורית כלפי פגיעות מיניות בכלל ועבריינים מורשעים בפרט. מי שישב בכלא לא שילם את חובו לחברה אם לא הכיר בפשעיו ופיצה את הנפגעות. אי-אפשר להפריז בחשיבות הגיבוי מצד גורמים בעלי סמכות תורנית וציבורית למאבק בפגיעה מינית בחברה הדתית"

קולך בעתונות

בצל המלחמה: דרישה לרבניות צבאיות

שרון בריק דשן מתראיינת בתוכנית בוקר לבני טיטלבוים, כאן מורשת. יש חשיבות גדולה לשבץ רבניות צבאיות במערך לטובת החיילות שזקוקות לתמיכה רוחנית ומענים הלכתיים. "הגיע הזמן לדמויות תורניות משמעותיות" | ראיון בכאן מורשת

אם למישהו לא היה ברור - הגיע הזמן לרבניות צבאיות

יש בצה"ל חיילות רבות הזקוקות לליווי תורני ואמוני ממי שמחזיקות את השפה הצבאית והתורנית כאחד. רבניות שיהוו מודל השראה, יעטפו אותן בשפה של תורה וחיזוק וידעו לתת מענה מול משברי אמונה וזהות | טור באתר כיפה

הצעת חוק הרבנות הראשית מקפחת נשים

הרבנות הראשית לא מכירה בעולם התורה העצום של נשים ובמנהיגות הנשית־דתית המתעצמת • המאבק המרכזי היה ועודנו על הייצוג • דרוש שינוי. טור בישראל היום

פרויקטים ותוכניות נוספים

גמ"ח ספרי תורה לנשים/ידיעות אחרונות

ידיעות אחרונות על גמ"ח ספרי התורה לנשים בהקמת "קולך"

השאלת ספרי תורה

פרויקט השאלת ספרי תורה למניינים, תפילות נשים, אירועי בת מצווה ועוד

כנס קולך הדו-שנתי העשירי

סרטונים, תמונות ורשמים מכנס קולך התשע"ח