כוונות נר חנוכה – כנגד אמהות האומה

המאמר מביא כוונות קצרות הראויות להיאמר לפני הדלקת נרות בכל אחד משמונת ימי החנוכה, כוונות המוסבות על דמויות מופת מאימהות האומה

תוכני הכוונות נתנסחו על פי מגוון מקורות מאוצרותינו, רובם בתורת הנגלה ומיעוטם בתורת הנסתר. חלק מהכוונות מתמצתות את פועלן של הדמויות המוזכרות, ועולה ומתגלה בהן עולמן הרוחני של אימהות האומה.

להלן מובאים נוסחי הכוונות ולאחריהם מראי מקומות למקורות שעליהם הן מושתתות. הכוונות אינן מיועדות להיאמר בידי נשים בלבד, כי אם בידי הציבור בכללו.

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר ראשון של חנוכה כנגד בתו של מתתיהו שבזכותה נעשתה תשועה גדולה לישראל. [1]

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר שני של חנוכה כנגד רחל ולאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. [2]

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר שלישי של חנוכה כנגד שלושה גואלים; משה, אהרן ומרים, [3] ועל ידם ניתנה תורה לישראל. [4]

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר רביעי של חנוכה כנגד ארבע אמהות; שרה, רבקה, רחל ולאה, שבזכותן נתברך אברהם – ועם ישראל כולו – בארבע ברכות: "וַאֲבָרֶכְךָ", "וֶהְיֵה בְּרָכָה", "וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ", "וְנִבְרְכוּ בְךָ" (בראשית יב, ב-ג). [5]

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר חמישי של חנוכה כנגד חמש בנות צלפחד: מַחְלָה וְנֹעָה חָגְלָה מִלְכָּה וְתִרְצָה, [6] שהיו חכמניות, דרשניות וצדקניות, [7] והן כנגד חמישה חומשי תורה. [8]

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר שישי של חנוכה כנגד שש אמהות: שרה, רבקה, רחל, לאה, בלהה, זלפה, [9] ראשי תיבות "ש"ר ברז"ל", [10] והן כנגד שש המעלות של כיסא הכבוד. [11]

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר שביעי של חנוכה כנגד שבע הנביאות שעמדו לישראל: שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר, [12] והן כנגד שבע מידות המקבלות. [13] [=שבע הספירות בקבלה]

הנני מוכן/נה ומזומן/וה להדליק נר שמיני של חנוכה כנגד חנה הנביאה, שהלכות גדולות נלמדו מפרשתה, הלכות תפילה והלכות דרך ארץ. [14]

 1. "מדרש לחנוכה (נוסחא ג')", בית המדרש, חדר ו, עמ' 2–3. וראו י' לוין, "חג שחרור האישה", מעריב, כ"ה בכסליו תשס"ח, 5 בדצמבר 2007, המגזין, עמ' 6. (המאמר נמצא במרשתת).
 2. רות ד, יא.
 3. תנחומא, תרומה, י. ראו י' לוין, "מרים הנביאה כגואלת בגאולת מצרים – עיון בספרות חז"
 4. ל ובספרות הראשונים", אשה ויהדותה, בעריכת ט' כהן, ירושלים תשע"ג, עמ' 247–259.
 5. ראו י' לוין, "הוראת התורה על ידי מרים", הצופה, ט"ז במרחשוון תשס"ב, 2 בנובמבר 2001, סופרים וספרים, עמ' 11–12.
 6. בראשית רבה, לט, יא, מהדורת תיאודור-אלבק עמ' 374.
 7. ראו במדבר כז, א-יא; לו, א-יג; יהושע יז, א-ד.
 8. בבא בתרא קיט ע"ב. ראו י' לוין, "אחת מי יודע?", פסח – עיונים, מקור ראשון, ערב פסח, י"ד בניסן תשע"א, 18 באפריל 2011, עמ' 12–13.
 9. זהו מדרש יוצר מאת כותבת שורות אלה.
 10. שיר השירים רבה, ו, ד, ב, לג ע"ג-ע"ד; פסיקתא דרב כהנא, מהדורת מנדלבוים, ויהי ביום כלת משה, ז, עמ' 11–12 ומקבילות.
 11. על כוחן של זכויות בלהה, רחל, זלפה ולאה, שראשי תיבותיהן הם "ברז"ל", לפעול להינצל מן הדינים הקשים, ראו ר' צבי הירש קאיידנור, קב הישר, ורנקבורט דמיין תס"ה, פרק מז, צד ע"ב-צד ע"ד. ראשי התיבות של "שרה רבקה" "ש"ר" נערך על ידי.
 12. אסתר רבה, א, יב, ד ע"א.
 13. מגילה יד ע"א-ע"ב.
 14. רבנו בחיי, ביאור על התורה, מהדורת שוול, שמות טו, כ, עמ' קלה. ראו י' לוין, "שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית", דעת 44 (תש"ס), עמ' 123–130.
 15. ברכות לא ע"א. ראו י' לוין, "'ותתפלל חנה' – על פרשת חנה ותפילתה בליטורגייה", מסכת ד (תשס"ו), עמ' 81–111.

בית מדרש ופמיניזם דתי

כנגד ארבע נשים - מדרש נשי על חכמה ותלמידות חכמים

חוברת מדרשים ודברי התורה על חכמה ותלמידות חכמים לקראת הפסח, זמינה להורדה והדפסה.

על בדידותה של הנפגעת - מינית בקהילה

אילת וידר כהן, פסיכולוגית מתמחה בפגיעות מיניות על הכרוניקה של האשמה והבדידות בקרב נפגעות מינית בקהילה

הכירו את האישה הדתייה שתוקעת בשופר - כך זה מתאפשר הלכתית | ראיון באתר כיפה

סבא של מיכל קמפניינו היה בעל תוקע וגם בנו אחריו. לכן היה טבעי בשבילה להתחיל לתקוע בשופר בעצמה במסגרת מניין לנשים בלבד. בשיחה עם "חדשות כיפה", היא מסבירה על התופעה, המתנגדים והרקע ההלכתי

מעגל החיים והשנה

סדר ליל ראש השנה

מה נשתנה ליל ראש השנה מכל הלילות? יפה קלנר רוזנבלום, מייסדת אתר קולך, מספרת על סדר ליל ראש השנה

"מעלות על נס" - נשים שהן ניסים עבורנו

ערב יורד, ובשעה זו מתחילים להדלק בחלונות אורות של נר ראשון של חנוכה. השנה כמו בכל שנה, בחרנו לתת את הבמה ולהאיר נשים מיוחדות. והפעם "מעלות על נס" - נשים שהן ניסים עבורנו.

קולך בוחרת את גיבורות חנוכה תשפ"א

בימי קורונה ומשבר, ביקשנו להאיר את גיבורות התקופה הזו, נשים שמשפיעות אור על סביבתן, והקפדנו שגם מי שבוחרת אותן, תהיה אישה שראויה לתואר הזה

מעגל השנה

מבט מעמיק על חגי ומועדי ישראל, החלק שלך בריטואל השנתי, קריאות מגילה וקריאות בתורה

ר"ח טבת: ראש חודש הבנות

בקהילות ישראל באפריקה הצפונית זכה ראש חודש טבת לכינוי הייחודי "ראש חודש הבנות" או "חג הבנות", והתקיימו בו טקסים מיוחדים לבנות ולנשים. מדוע?

סדר ליל ראש השנה

מה נשתנה ליל ראש השנה מכל הלילות? יפה קלנר רוזנבלום, מייסדת אתר קולך, מספרת על סדר ליל ראש השנה

"מעלות על נס" - נשים שהן ניסים עבורנו

ערב יורד, ובשעה זו מתחילים להדלק בחלונות אורות של נר ראשון של חנוכה. השנה כמו בכל שנה, בחרנו לתת את הבמה ולהאיר נשים מיוחדות. והפעם "מעלות על נס" - נשים שהן ניסים עבורנו.

חנוכה

גיבורות אור תשפ"ד | אורית מרק אטינגר

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השביעית, אורית מרק אטינגר שבחרה באנשים והנשים שחיים פה.

גיבורות אור תשפ"ד | הדר גלרון

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השמינית, הדר גלרון, בחרה בדור העתיד.

גיבורות אור תשפ"ד | הדסה בן ארי

גלריית חנוכה השנה מוקדשת לגיבורות אור. המדליקה השישית, הדסה בן ארי שבחרה באמה, הניה רגב.