פרשת וירא – יש ממי ללמוד

"הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם": הרבנית רחל קרן לומדת מהנחייתו של הנביא ישעיהו לכבוד פרשת וירא

"הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם" – כך מנחה אותנו הנביא ישעיהו (נא,ב).

נתבונן אל אברהם אבינו:
שלושה גיבורים ליוו אותנו מתחילת ספר בראשית ועד עתה, אדם, נח ואברם.
פרשת בראשית עסקה באדם הראשון ובסיומה מופיע נח.
בסיומה של פרשת נח מתוודעים אנו לאברם.
בפרשת לך לך הגיבור הראשי הוא אברם, ובסיומה של הפרשה – בכריתת ברית המילה, כמו כל רך נימול – הוא נקרא בשם: "אברהם".

אברם המתואר בפרשת לך לך הוא אדם פרטי, שמתנתק מארצו משפחתו וממולדתו, חי כגר בארץ נכריה, משפחתו הקטנה נקרעת עם הפרידה מלוט ובתוך המשפחה – המתח הגדול הכרוך בנשיאת הגר ולידת ישמעאל. וכאדם יחיד בעולם, כורת ה' אתו שתי בריתות: ברית בין הבתרים וברית מילה.

בפרשה שלנו – אנו פוגשות באברהם המעורב עם הבריות, הדואג לזר והשונה, החל מהכנסת האורחים הנמרצת של שלושה אנשים עוברי אורח לא מוכרים ועד לעמידה לפני ה' למען אנשי סדום "הרעים וחטאים לה' מאד".

ארבעה שלבים אלו מתארים את דרגות עמידתו של אדם מול אל'.

אדם הראשון מבורך ומצווה על ידי ה' ולא נכרתת עמו ברית.
נח מבחירתו מתהלך את אל', ובציווי לבנות את התיבה, הוא נקרא להיות שותף ביצירתו של העולם מחדש. עם נח נכרתת ברית, אך זו ברית חד צדדית, שאין בה דרישה מהאדם.
אברם דרגתו נעלה יותר. אברם זוכה לכרות שתי בריתות עם הקב"ה בפרשת לך לך ובשתיהן הוא שותף בכריתת הברית ונדרש לקיימה.

בפרשה "וירא" – אברהם מדעתו וממחשבתו יוצר את "דרך ה'" ומבין שמשמעותה היא: "לעשות צדקה ומשפט". אברהם עומד מול הקב"ה בתביעה להנהגת העולם בצדק ובמשפט, כשותפו של הקב"ה.
ואז הוא עומד בנסיון הגדול מכל נסיונותיו – עקידת בנו יצחק, והקב"ה מעיד עליו: "כי עתה ידעתי כי ירא אל' אתה".

ישעיהו שולח אותנו ללמוד מאברהם.

ולצידו של אברהם – פוסעת שרי. בדממה. מעטות מילותיה. אף אותה אנו פוגשות בסוף פרשת נח, בסוף פרק שכל עניינו הוא: "ויולד"… ואנו קוראות את הפסוק הקשה כל כך: "ותהי שרי עקרה אין לה ולד". כמה כאב!! ושרי העקרה מתנתקת ממשפחתה והולכת עם אברם. מה קורה לה? רק בתום עשר שנות בדידות, מתוך יאושה, נשמע קולה: "בא נא אל שפחתי, אולי אבנה ממנה… ובהמשך: "חמסי עליך…" שרי חלשה, שרי מענה את הגר. לִבֵּנוּ אתה, אבל לא לגמרי…

ואף היא – משתנה שמה, וכשהיא הופכת לשרה, היא צוחקת מחדווה, ורואה את אל' שותף לה: "צחוק עשה לי אלוקים", וה' מצווה את אברהם: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה", כי יש דברים שרק היא מבינה. אבל – שוב נאלם קולה. עד מותה.

בצד הדמות הבהירה, המתעצמת לעינינו, של אברהם אבינו, המהווה דוגמא ומופת לעם ישראל לדורותיו, מהלכת שרה אמנו. קשה דרכה. ולִבֵּנוּ אתה.

"ואל שרה תחוללכם" – אל האם הזאת עלינו להביט, וללמוד מדרכה על ההתמודדות בצד החזון הגדול, התמודדות של אם הרואה למרחוק.

הרבנית רחל קרן, ראש בית המדרש במדרשת עין הנצי"ב ויו"ר ועד קולך בעבר.

בית מדרש ופמיניזם דתי

כנגד ארבע נשים - מדרש נשי על חכמה ותלמידות חכמים

חוברת מדרשים ודברי התורה על חכמה ותלמידות חכמים לקראת הפסח, זמינה להורדה והדפסה.

על בדידותה של הנפגעת - מינית בקהילה

אילת וידר כהן, פסיכולוגית מתמחה בפגיעות מיניות על הכרוניקה של האשמה והבדידות בקרב נפגעות מינית בקהילה

הכירו את האישה הדתייה שתוקעת בשופר - כך זה מתאפשר הלכתית | ראיון באתר כיפה

סבא של מיכל קמפניינו היה בעל תוקע וגם בנו אחריו. לכן היה טבעי בשבילה להתחיל לתקוע בשופר בעצמה במסגרת מניין לנשים בלבד. בשיחה עם "חדשות כיפה", היא מסבירה על התופעה, המתנגדים והרקע ההלכתי

פרשת השבוע

מבחר סרטונים ומאמרים שנכתבו וצולמו על ידי תלמידות חכמים, נשות רוח ורבניות ישראליות מנקודת מבטן על הפרשה

חסד וחרפה בפרשת דינה

ד"ר אילת וידר על פרשת וישלח | כסלו תשפ"ד

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

בראשית

חסד וחרפה בפרשת דינה

ד"ר אילת וידר על פרשת וישלח | כסלו תשפ"ד

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו