קידום חקיקה ופעילות פרלמנטרית

הפעילות שלנו מול הכנסת מתקיימת במספר מישורים: השתתפות קבועה בוועדות הכנסת שנוגעות לענייני נשים ודת ומדינה, כמו הוועדה לקידום מעמד האישה, וועדת חוקה, וועדת הבריאות של הכנסת ועוד.

בוועדות מתבצעת עבודה מול חברות וחברי הכנסת לקידום חקיקה מיטיבה עם נשים, שותפות בשדולות וקואליציות שונות כמו בריאות האישה, יהדות מתחדשת ועוד.

הרוח הגבית שהארגונים החברתיים נותנים לחברי הכנסת מסייעת ומשקפת את דעת הקהל ומשפיעה על הצבעות במשכן ומקדמת העברת חוקים:

קולך שותפה לקידום החוק למאבק בצרכני זנות שהובילו חכ"ל שולי מועלם וזהבה גלאון, וחברה בקואליציה למאבק בצרכני זנות. במסגרת הקואליציה מתקיימות פעולות רבות, סיורים, גיוס כספים והרצאות.

קידום החוק לשלילת אפוטרופסות מגברים שניסו לרצוח או רצחו את נשותיהן.

קידום חוק העגונות ומסורבות הגט שיזמה ח"כ לשעבר עליזה לביא, מוותיקות קולך.

קידום חוקים להחמרת הענישה והאכיפה בנושא אלימות במשפחה: איזוק אלקטרוני ועוד.

חוקים להכרה בנפגעי ונפגעות פגיעה מינית: שימור ערכות האונס במעבדות, העברת תקציבים לחדרים אקוטיים בבתי חולים ועוד.

אקטיביזם ושיח ציבורי

אמנת איסטנבול

בסוף שנת 2021 ישראל הצטרפה לאמנת איסטנבול למאבק באלימות במשפחה. אלה עיקרי האמנה

מוטרדים מההטרדות המיניות

היה מקום לצפות לכך שאורח החיים ההלכתי יהווה מקדם הגנה משמעותי לגברים מפני עבירות מין, ובכל זאת אין פני הדברים כך. הרב רונן לוביץ כותב על אירועי השעה

אירועים במשכן ובשיתוף הכנסת

נשות קולך משתתפות בקביעות בכנסים ביום המאבק באלימות במשפחה, ביום העגונה, יום האישה הבינ"ל ובדיונים במסגרת הקואליציות

חקיקה ועבודת כנסת

הפעילות שלנו מול הכנסת מתקיימת במספר מישורים: השתתפות קבועה בוועדות הכנסת שנוגעות לענייני נשים ודת ומדינה, עבודה מול חברות וחברי הכנסת לקידום חקיקה מיטיבה עם נשים, שותפות בשדולות וקואליציות שונות, ועוד.

אמנת איסטנבול

בסוף שנת 2021 ישראל הצטרפה לאמנת איסטנבול למאבק באלימות במשפחה. אלה עיקרי האמנה

אירועים במשכן ובשיתוף הכנסת

נשות קולך משתתפות בקביעות בכנסים ביום המאבק באלימות במשפחה, ביום העגונה, יום האישה הבינ"ל ובדיונים במסגרת הקואליציות