שבת 2022

שבת דורשות טוב תשפ"ב נקבעה אחרי שנתיים של הפסקה מאולצת בשל מגפת הקורונה, ששינתה את ההרגלים בקרב הקהילות ובהרגלי האירוח של משפחות רבות. ובכל זאת, למרות האילוצים, השטח הוכיח שהגעגוע היה גדול: 85 תלמידות חכמים לקחו חלק בשבת ודרשו בקהילות בכל רחבי הארץ, כארגון, הנחנו את האפשרות להתארח בקהילה מקומית, כדי לחסוך את האירוח בזמן רגיש בריאותית ועדיין למדניות רבות ביקשו לצאת מחוץ לעירן. יצוינו במיוחד העיר לוד והעיר רעננה  – ברעננה השתתפו 14 קהילות! שונות בשבת, ובלוד הרבנית דבורה עברון דרשה ב 4 קהילות בשבת אחת. 

סרטון הלמדניות של השנה:

https://www.facebook.com/videos/491174212559889

בית מדרש ופמיניזם דתי

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

חינוך שוויוני מגדרי

במענה ל"קול קורא" של קולך התכנסה קבוצה של אימהות, אשר כל אחת מהן פעלה בנושא חינוך מגדרי בקהילתה. מתוך ההיכרות והידע האישי, הורכבה רשימה של נושאים משמעותיים ובוערים, וסביבם נכתבו פרקים או מקטעים קצרים במטרה להציע טווח של פתרונות.