תרומה לקולך

רוצה להיות שותפה שלנו לעשייה?

עזרי לנו ליצור שינוי בתודעה ובשיח הציבוריים בסוגיות של יהדות ופמיניזם,
כדי להרחיב את האפשרויות עבור נשים ולהאבק על זכויותיהן לשותפות ומעורבות בחיים הדתיים.
תרומה מהירה ומאובטחת המוכרת לצרכי מס.

), תרומה לעמותה זו מוכרת עבור קבלת החזר מס בישראל (סעיף 46 ‏3)) קנדה ואנגליה(c)(ארה"ב (501